Till startsidan

Utbildningen Psyk-E bas suicid 2020

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Våren 2020 erbjuder Region Värmland programmet som en sammanhållen utbildning med fem träffar. På grund av risk för spridning av det nya Coronaviruset ges utbildningen via Skype.

Utbildningen består av filmade föreläsningar och diskussioner samt fallbeskrivningar för ökad förståelse för komplexa fall. Föreläsningarna täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord. Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden och är baserade på bästa tillgängliga evidens.

Region Värmland erbjuder nu programmet som en sammanhållen utbildning med fem träffar. Träffarna leds av medarbetare inom Region Värmland och vid varje träff ges tillfälle för diskussion och reflektion kopplat till egna erfarenheter, associationer och reaktioner.

Målgrupp

Utbildningen är till för alla som vill få fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära personer och arbeta med suicidprevention Du kanske är medarbetare inom Region Värmland, en kommun i Värmland, privat sektor eller är aktiv i en ideell organisation.

Tillfällen

Utbildningen innefattar fem halvdagar under våren 2020. 

På grund av risk för spridning av det nya Coronaviruset hålles inte träffarna som planerat i Regionens hus. I stället ges utbildningen via Skype.

Alla anmälda har fått information via mejl. De som valt att delta via Skype får kalenderinbjudningar med Skypelänkar.

Tid och lokal för träffarna:

Onsdag 18 mars klockan 9–12. Inställt!
Torsdag 2 april klockan 9–12. Test via Skype!
Fredag 17 april klockan 9–12
Torsdag 30 april klockan 9–12
Måndag 11 maj klockan 9–12
Återkommer med ytterligare datum.

De som deltagit vid alla tillfällen får ett kursintyg.

Kostnad och anmälan

Utbildningen är kostnadsfri. Region Värmland bjuder på fika men inte lunch.

Sista anmälningsdag är 13 mars 2020.
Anmälan Psyk-E bas Suicid

Utbildningsprogrammet har tagits fram av en projektgrupp med representanter för Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska institutet, Lidingö vuxenutbildning och Folkhälsomyndigheten, med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten och lanserades i maj 2019. Region Värmland har köpt rätten att använda programmet tillsammans med Regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen