Till startsidan

Utbildningen Psyk-E bas suicid 2021

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Våren 2021 erbjuds programmet som en sammanhållen utbildning med sex digitala träffar.

I utbildningen ingår teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord. Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden och är baserade på bästa tillgängliga evidens.

Utbildningen består av föreläsningar och fallbeskrivningar för ökad förståelse för komplexa problem.

Träffarna leds av medarbetare inom Region Värmland och vid varje träff ges tillfälle för diskussion och reflektion kopplat till egna erfarenheter, associationer och reaktioner.

Målgrupp

Utbildningen är till för alla som vill få fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära personer och arbeta med suicidprevention Du kanske är medarbetare inom Region Värmland, en kommun i Värmland, privat sektor eller är aktiv i en ideell organisation.

Tillfällen

Utbildningen innefattar sex

digitala tretimmarspass under våren 2021. De ges onsdagar varannan vecka från och med vecka 4.

Tid för träffarna:

Onsdag 27 januari klockan 9–12
Onsdag 10 februari klockan 9–12
Onsdag 24 februari klockan 9–12
Onsdag 10 mars klockan 9–12
Onsdag 24 mars klockan 9–12
Onsdag 7 april klockan 9–12

De som deltagit vid alla tillfällen får ett kursintyg.

Kostnad och anmälan

Utbildningen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är 18 januari 2021.
Anmälan till Psyk-E bas suicid våren 2021.

Arrangör 

Arrangör för utbildningen är Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats