Region Värmland logga

Inflytande och delaktighet inom psykisk hälsa och suicidprevention

Du som arbetar inom psykisk hälsa eller suicidprevention inbjuds till detta tillfälle. Du får inspiration och praktisk hjälp i arbetet med delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga.

Under den här dagen är inflytande och delaktighet i fokus. Vi varvar inspirerande föreläsningar med praktiskt arbete. Olika kompetenser finns vid stationer för att guida dig vidare i dina utmaningar, idéer och pågående arbete.

Tid och plats

Måndag 2 oktober klockan 10–15 med fika från 9:30.

Vi ses på Gustaf Fröding Hotell & Konferens, Höjdgatan 3 i Karlstad.

Målgrupp

Tillfället är till för dig som i din yrkesroll arbetar strategiskt eller operativt med psykisk hälsa och/eller suicidprevention. Bjud gärna med personer som din verksamhet har eller har haft kontakt med, det vill säga personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller suicid/suicidförsök.

Program

9:30–10:00 Incheckning och frukost

10–10:15 Välkommen och introduktion

10:15–10:45 Forskning om brukarinflytande och delaktighet

Katarina Grimm, lektor i socialt arbete, Karlstads universitet

10:45–12 Workshop med introduktion till några metoder och modeller

Vi pratar bland annat om patient- och brukarforum, Peer support, brukarsamordnare, handbok i brukarinflytande.

12–13 Lunch

13–14 Workshoppen fortsätter

14–15 Nyfiken på brukarinflytande

Grupparbete och test av programmet Nyfiken på brukainflytande. Vi pratar också om hur vi går vidare.

15–15:30 Fika och mingel

Kostnad och anmälan

Du betalar ingen deltagaravgift, vi bjuder på lunch och fika.

Anmäl dig här senast 22 september.

Arrangör

Dagen arrangeras i samverkan mellan Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland, Nätverket NSPH i Värmland och Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH).

Fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention

Evenemanget ingår i fokusmånaden om psykisk hälsa och suicidprevention. Fokusmånaden pågår 10 september till 10 oktober.

Läs mer här.

Sidan uppdaterad