Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland har tagit fram en länsgemensam strategisk plan för 2022–2030. Den ska vara ett stöd för alla som bidrar till det suicidpreventiva arbetet i Värmland.

Den länsgemensamma planen syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning vid valet av aktiviteter, insatser och prioriteringar. Planen riktar sig till alla som bidrar i det suicidpreventiva arbetet i Värmland.

Till grund för den länsgemensamma strategiska planen för suicidprevention i Värmland ligger:

Planen har också en stark koppling till folkhälsa och den nationella folkhälsopolitiken.

För dig som vill ha strategiska planen som pdf finns den här Pdf, 856 kB..

Sidan uppdaterad