Till startsidan

Nollvision

Landstinget i Värmland tog 2015 initiativ till samverkan för att minska antalet självmord i Värmland.

För att nå regeringens mål om att ingen ska ta sitt liv måste det självmordspreventiva arbetet intensifieras på alla samhällsnivåer. Landstingsstyrelsen har därför tagit ett beslut om en plan för nollvision för självmord i Värmland. Beslutet innebär att:

  • Region Värmland tar initiativ till en analys av området självmordsförebyggande arbete tillsammans med kommunerna i länet.
  • En handlingsplan tas fram tillsammans med berörda huvudmän.
  • En regional samordningsfunktion inrättas och finansieras genom statsbidrag.

Bakgrund till beslut om nollvision och samarbete

Handlingar inför landstingsstyrelsens beslut 22 februari 2016

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Förslag till nationellt program för suicidprevention

Landstingsplan, flerårsplanen 2016-2018

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats