Till startsidan
Till startsidan

Statistik över självmord

Antal självmord i Värmland och Sverige.

Ordförklaring

  • Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. 
  • Osäkra självmord = Oklart om skada uppkommit genom olycksfall eller om det var en avsiktlig handling.

De vanligaste dödsorsakerna

Självmord (säkra + osäkra) är den vanligaste dödsorsaken i åldern 15-44 år bland män och den näst vanligaste bland kvinnor. I åldersgruppen 15-24 år är självmord (säkra + osäkra) den vanligaste dödsorsaken för båda könen.

Antal döda genom säkra självmord och trafikolyckor Värmland 2005-2017 


Klicka på bilden för att se den större.

Självmord i Värmland

Antalet självmord varierar från år till år. I Värmland var det under åren 1997-2017 mellan 33 och 56 personer per år som tog livet av sig. Siffrorna gäller säkra självmord, det vill säga det finns inget tvivel om att det var avsiktligt.

Antal säkra självmord i Värmland år 1997-2017


Klicka på bilden för att se den större. 

Antal säkra självmord per 100 000 invånare i Värmland och riket

Klicka på bilden för att se den större.

Antal självmord per län

Säkra självmord per 100 000 fördelat på län i riket. De senaste tre åren har Värmlands självmordstal varit högre än rikets. 

Antal säkra självmord per 100 000 invånare 2017

Klicka på bilden för at se den större.

Antal säkra självmord per 100 000 invånare 2015


Klicka på bilden för att se den större.

Antal säkra självmord per 100 000, för personer 15 år eller äldre – 5 års medelvärde åren 2013–2017 fördelat på kommuner i Värmland

Klicka på bilden för att se den större. 

Antal säkra självmord i Värmland år 1997-2017 fördelat på kön och ålder


Klicka på bilden för att se den större.

Antal säkra självmord i riket år 1997-2017 fördelat på kön och ålder

Klicka på bilden för att se den större.

Självmordsmetoder

Cirka två tredjedelar av dem som tar livet av sig i Sverige (och Värmland) gör det genom förgiftning eller hängning. Bland kvinnor är förgiftning vanligast och bland män är hängning den vanligaste metoden.

Mer statistik

Utförligare statistik för självmord i Sverige finns på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats