Region Värmland logga

Våga fråga

Det är aldrig farligt att prata om suicidtankar. Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad.

För dig som vårdpersonal

Samtalet är det viktigaste verktyget när man gör en bedömning av en persons suicidrisk. Som stöd ska du använda de styrande dokument som gäller för din verksamhet.

För dig som närstående

Hjälp och stöd från familj och vänner samt vårdpersonal är ofta en viktig del i att en person tar sig igenom en kris. På Suicide Zero.se finns tips på hur du kan agera om du märker att en närstående mår dåligt.

Sidan uppdaterad