Till startsidan
Till startsidan

Hbtqi och heteronormen

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Gemensamt för hbtqi-personer är att de på olika sätt bryter mot heteronormen.

Heteronormativitet är det system av normer som påverkar vår förståelse för kön och sexualitet. Enligt heteronormen finns endast två kön, män som förväntas bete sig manligt och kvinnor som förväntas bete sig kvinnligt. Alla förväntas vara heterosexuella.

Heteronormen leder till att personer som inte passar in i den mallen missgynnas och löper större risk att bli utsatta för osynliggörande, trakasserier och våld.

Ojämlik hälsa

Det finns ojämlika hälsoskillnader mellan hbtq-personer som grupp och övrig befolkning. Exempelvis är bisexuella kvinnor och transpersoner särskilt utsatta för psykisk ohälsa och är överrepresenterade i suicid.

Människor som bryter mot heteronormen mår ofta sämre och har därför större behov av vård och tillgång till olika samhällsinstitutioner.

Viktigt med kunskap

Många som arbetar inom viktiga samhällsfunktioner utgår från heteronormen. Bristande hbtqi-kompetens kan leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalitet och i förlängningen påverka tilliten till olika samhällsinstitutioner.

Enligt beslut i regionfullmäktige har avdelning Hållbar utveckling i uppdrag att införa och tillhandahålla en hbtq-diplomeringsprocess för organisationen Region Värmland. Se Dnr HSN/190330 ”Svar på motion av Bodil Murås (V) om hbtq-kompetens”.

Region Värmlands hbtq-diplomering erbjuds för Region Värmlands verksamheter. En hbtq-diplomering är en processutbildning som liknar en hbtq-certifiering, men som utförs i egen regi av Region Värmland.

Just nu kan du inte anmäla dig till hbtq-diplomeringen. Men du kan läsa om den på regionvarmland.se/hbtqdiplomering.

En person som känner att kroppen eller det juridiska könet inte stämmer överens med vem personen är kan må mycket dåligt och uppleva hinder i vardagen. För att ge information om könsidentitet, könsdysfori, könsbekräftande vård och utforskande av ens identitet har Region Värmland tagit fram en broschyr.

Här kan du läsa och beställa broschyren.

Om begreppet Hbtq

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H och b handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Definitioner hbtq (rfsl.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats