Till startsidan
Till startsidan

Region Värmlands hbtq-diplomering

Region Värmland erbjuder sina verksamheter hbtq-diplomering. Det är en utbildning som ska öka medvetenheten i frågor om hbtq och om hur vi bemöter patienter, varandra och andra personer som vi träffar.

Gruppbild med människor i olika åldrar och olika utseenden med och utan funktionshinder.

Region Värmlands värdegrund är "För alla i Värmland". Om vi ska finnas till för alla behöver vi bredda definitionen av vilka alla är. För att öka medvetenheten om hur våra normer styr vårt bemötande erbjuder Region Värmland en hbtq-diplomering.

Aktuellt

Just nu kan du inte anmäla dig till hbtq-diplomering. Mer information kommer inom kort.

Region Värmlands egen hbtq-diplomering infördes 2020. Flera verksamheter har diplomerats sedan dess.

Målgrupp

Målgruppen är Region Värmlands verksamhet. Just nu prioriteras verksamheter som arbetar med barn och unga. Även om du inte hör till en prioriterad verksamhet kan du höra av dig för att få veta mer.

Utbildningens innehåll

Hbtq-diplomeringen är en sex månader lång processutbildning med fokus på hbtq, normer och jämlikhet. Syftet med utbildningen är att verksamheter påbörjar ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq-frågor utifrån ett bemötandeperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv.

Kostnad

Ingen avgift tas ut av Region Värmlands verksamheter.

Hbtqi

Hbtqi är ett samlingsbegrepp som står för homosexuell, bisexuell, trans, queer och intersex. Det som är gemensamt för hbtqi-personer är att de på ett eller flera sätt bryter mot normer kring kön och sexualitet.​

Läs mer om hbtqi på rfsl.se.

Därför erbjuder vi diplomering

Forskning visar att de flesta hbtq-personer mår bra men att en större andel hbtq-personer mår dåligt jämfört med övrig befolkning. Detta kan exempelvis bero på att hbtq-personer som grupp kan vara i större risk för att utsättas för fördomar, diskriminering och våld. Därför är det viktigt att verksamheter i Region Värmland arbetar för att ge ett mer inkluderande bemötande, både till dem som vi möter i vår yrkesroll och till våra medarbetare. ​

Mer information

Flera regioner och kommuner i landet har infört hbtq-diplomering i egen regi. Regioner i samverkan har tillsammans tagit fram en film som visar varför det är viktigt för offentliga verksamheter att höja sin hbtq-kompetens.

Se filmen på youtube.com.

För dig som inte deltog när din verksamhet hbtq-diplomerades finns möjlighet att gå en catch up-utbildning. Utbildningen genomförs digitalt och består av en heldagsworkshop. Du anmäler dig på Region Värmlands utbildningsplattform, sök på “HBTQ-diplomering catch up”. Om du inte är anställd i Region Värmland behöver du skapa ett konto. Du som är anställd i Region Värmland loggar in som vanligt.

Inför catch up-utbildningen ska du ha tagit del av din verksamhets nulägesanalys och handlingsplan och hur hbtq-arbetet nu bedrivs i verksamheten.

Aktuella datum hittar du i Utbildningsplattformen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats