Till startsidan

Rapportmall

Om rapporten

Bakgrund

Rapportmallen har för hbtq-diplomeringen använts som ersättning för en PPT som intresserade behöver ladda ner och ta del av.

Tanken matt använda en PPT var att skapa ett flöde med bilder och information som till sista bilden skulle leda till att göra en intresseanmälan.

Med rapportmallen så visualiseras och tydliggörs syfte och mål på ett bättre och mer tillgängligt sätt än i en PPT.

Syfte

Att enklare beskriva för målgruppen vad, hur och varför de ska genomföra en hbtq-diplomering för sin personal och verksamhet.

Ansvarig verksamhet

Folkhälsa - Hälsa och rättigheter

Kontaktperson

Namn Namnsson, titel

Datum

24 januari 2023

Diarienummer

Inte aktuellt då innehållet inte är en rapport och då heller inte behöver diarieföras.

Så här söker du i rapporten

I webbläsaren använder du tangenterna Ctrl+F för att få fram en sökruta.