;
Till startsidan
Till startsidan

Hiv och STI

Hiv och sexuellt överförda infektioner kan få konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Infektionerna kan förebyggas genom kunskapsspridning, testning, rådgivning samt genom att stödja beteendeförändringar när det behövs.

Idéburen sektor kan ansöka om statliga bidrag

Folkhälsomyndigheten utlyser varje år möjligheten att söka statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser. Tidigare har Region Värmland samordnat länets gemensamma ansökan men från 2017 ska medel sökas direkt från Folkhälsomyndigheten.

Statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser har halverats från och med 2017, från 145 miljoner till 75 miljoner. Det är enbart frivilligorganisationer nationellt, regional och lokalt som beviljas medel av Folkhälsomyndigheten.

Material från Folkhälsomyndigheten

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion (målgrupp personal)

Faktablad med råd och fakta om sexuellt överförda infektioner som kan användas som stöd i mötet med patient/motsvarande. Finns på flera språk. Maila ingrid.kihlsten@regionvarmland.se för tryckt material.

Praktisk information/att förmedla

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats