Till startsidan
Till startsidan

Informationsinsatser och kampanjer

Här finns länkar till material för informationsinsatser kring hiv och aids som du kan använda på din arbetsplats.

Hiv idag

”Hiv idag är inte som igår” är en nationell kommunikationsinsats från Folkhälsomyndigheten. Syftet är att öka kunskapen om hiv idag, öka antalet hiv-test och att minska diskriminering och stigmatisering. Insatsen har två målgrupper. I första hand riktar sig insatsen till personal inom hälso- och sjukvård, främst primärvård, men även till befolkningen.

Hiv idag (folkhalsomyndigheten.se)

Världsaidsdagen (World Aids Day)

Internationella Aidsdagen/Världsaidsdagen (World Aids Day - WAD), äger rum varje år den 1 december. UNAIDS, FN:s organ för aidsfrågor, instiftade dagen för 20 år sedan för att lyfta och uppmärksamma hiv och aids. De tar fram ett tema för det internationella kampanjarbetet. Temat är kopplat till FN:s milleniemål för att trycka på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att alla får tillgång till prevention, behandling, vård och stöd. Mänskliga rättigheter är därför direkt kopplade till diskussionen om hur vi bekämpar hiv och aids nu och i framtiden.

Runt om i världen arrangeras olika aktiviteter den 1 december såsom fackeltåg, ljuständning, kondomutdelning, affischering, seminarier, diskussionsforum, teaterföreställningar och pressaktiviteter. Allt för att få upp frågan på dagordningen, informera kring den och visa sin solidaritet med de hivpositiva. Det syftar till att utmana fördomar och diskriminering, vilka utgör ett hot mot den globala kampen mot hiv och aids. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats