;
Till startsidan
Till startsidan

Nätverk och grupper

Här finns information om nätverk och grupper inom SRHR.

Expertgrupp för SRHR-frågor

Inom Region Värmland finns en expertgrupp med uppdraget att identifiera problem, behov och insatser inom SRHR-området i Värmland.

Länsnätverk SRHR

För länet finns ett länsövergripande nätverk för SRHR-frågor. I samtliga kommuner, gruppen friskolor, RFSL, RFSU har en kontaktperson utsetts som deltar i nätverksträffar som genomförs två gånger per år. Här diskuteras det aktuella läget och eventuella behov av insatser inom området samt uppföljning av genomförda insatser.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats