Till startsidan

Nätverk och grupper

Här finns information om nätverk och grupper inom SRHR.

Expertgrupp för SRHR-frågor

Inom Region Värmland finns en expertgrupp med uppdraget att identifiera problem, behov och insatser inom SRHR-området i Värmland.

Länsnätverk SRHR

För länet finns ett länsövergripande nätverk för SRHR-frågor. I samtliga kommuner, gruppen friskolor, RFSL, RFSU har en kontaktperson utsetts som deltar i nätverksträffar som genomförs två gånger per år. Här diskuteras det aktuella läget och eventuella behov av insatser inom området samt uppföljning av genomförda insatser.