Till startsidan
Till startsidan

Styrande dokument

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för SRHR inom Region Värmland.

Nationellt

Folkhälsomyndigheten fick år 2017 i uppdrag att genomföra en befolkningsundersökning rörande SRHR-frågor. Enkäten skickades ut till 50 000 svenskar och cirka 30 procent besvarade enkäten. Resultaten presenterades under våren 2019. Läs rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats