Till startsidan

Barnkonventionen är svensk lag

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Redan året därpå var Sverige ett av de första länderna som förband sig att förverkliga konventionen.

I Värmland bor ungefär 58 000 barn i åldern 0–18 år. I barnkonventionens ögon är de barn och därigenom berättigade till det särskilda stöd som konventionen stadgar föreskriver.

Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag.

Barnkonventionens artiklar

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna utgör konventionens grundläggande principer, vilka är vägledande för hur helheten ska tolkas.

  • Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
  • Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Artikel 12 – Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Läs hela barnkonventionen på Unicefs webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen