Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Mänskliga rättigheter / Barnets rättigheter / Länkar till information om barnets rättigheter

Länkar till information om barnets rättigheter

Samlade länkar om om barns rättigheter.

Om barnrätt

Barnkonventionen

I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEF:s uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. På deras webbplats kan du läsa hela barnkonventionen men också en kortversion.

Barnkonventionen (unicef.se)

Barnrättighetsutredningen

Barnrättinghetsutredningen lämnar i sitt betänkande förslag på lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Utredningen lämnar också förslag på åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering.

Betänkande av Barnrättighetsutredningen (regeringen.se)

Barnets rättigheter

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns bland annat information om SKR:s arbete för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Barnets rättigheter (skr.se)

Frågor och svar om barnkonventionen som lag

Barnombudsmannen samlar fakta och annat material om barnkonventionen som lag. Här finns bland annat frågor och svar och information om webbplatsen Mina Rättigheter som hjälper barn och unga att förstå vilka rättigheter de har.

Barnkonventionen blir lag 2020 (barnombudsmannen.se)

Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Riksdagen godkände 2010 en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (regeringen.se)

Dokument om barnrätt

Information för föräldrar

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Vårdnadshavare ska vara delaktig och ha inflytande över sitt barns vård. Även barnet har rätt att vara delaktig. Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Då är barnets åsikt och inställning särskilt viktig.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården (1177.se)

Om barns rättigheter i familjen

Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram ett material för föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter.

Om barnets rättigheter i familjen (barnombudsmannen.se)

Om stöd för barn

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen