Samverkan med idéburen sektor

Region Värmland har länge haft ett gott samarbete med de idéburna organisationerna. För att ytterligare stärka relationen har den regionala överenskommelsen tagits fram.

Samhället förändras snabbt och vi lever i en tid där samverkan blir en allt viktigare pusselbit för att nå goda resultat.

Överenskommelsen är tänkt att fungera som en plattform för samverkan och innebär att samverkan grundas på en överenskommen värdegrund och överenskomna principer. Överenskommelsen ska bidra till varaktigt partnerskap och en gemensam lärandeprocess.

Mer om samverkan med idéburen sektor.

Sidan uppdaterad