Hemsjukvårdsläkare

Hemsjukvårdsläkaren är anställd på en vårdcentral och verkar i en eller flera kommuner. Hemsjukvårdsläkaren är ett stöd till kommunens distriktssköterskor och gör hembesök hos patienter som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Hemsjukvårdsläkaren har ett nära samarbete med kommunernas distriktssköterska, biståndshandläggare och med närsjukvårdsteamet. Patienterna som hemsjukvårdsläkaren besöker ska ha komplexa behov som gör att vården behöver utföras i en trygg, invand miljö – hemma hos individen. Till exempel kan det handla om individer inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård och som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentralen.

Sidan uppdaterad