Till startsidan
Till startsidan

Kulturtolkar och kulturdoulor

I ett projekt utbildar Region Värmland kulturtolkar och kulturdoulor.

Vad gör kulturtolkar?

En kulturtolk kan finnas på en familjecentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning. Han eller hon ska informera om kulturella skillnader och om hur det svenska samhället fungerar. Det kan handla om barns rättigheter, mödra- och barnhälsovård, vaccinationer, föräldrapenning, folkbokföring, anknytning, jämställt föräldraskap och vad man ska göra när ett barn blir sjukt.

Vad gör kulturdoulor?

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes partner under en graviditet, förlossning och den närmaste tiden efteråt. Doulan har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och har en tydlig gräns i sin roll i förhållande till förlossningspersonalen.

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”.

Har du frågor?

Kontakta Emma Bryngfors Nilsson via mejl: emma.nilsson@regionvarmland.se eller telefon: 010-831 67 15, torsdagar klockan 09.00-16.00.

Om projektet

Projektet startade i maj 2017 och pågår fram till 31 december 2022. Det drivs av Region Värmland med ekonomiskt stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats