Till startsidan

Inspiration och exempel på nära vård i Värmland

Här kan du ta del av inspirerande exempel på omställningsarbetet som driver mot en nära vård. De visar bredden i omställningen och ska inspirera till samverkan, förändring och utveckling.

Förflyttningar i hälso- och sjukvården

Omställningen mot nära vård handlar om att skapa nya värden för invånaren, värden som som kräver olika förflyttningar inom hälso- och sjukvården. Här finns exempel på arbeten som pågår i Värmland under respektive förflyttning. Hör gärna av dig om du har egna så kompletterar vi.