Till startsidan

Inspirationskonferens 2023

Boka redan nu in 2023 års inspirationskonferens om god och nära vård, hälsa och omsorg den 15 november! På konferensen lyfts goda exempel på omställningsarbete från hela Värmland.

För vem?

Dagen vänder sig till baspersonal, chefer, verksamhetsutvecklare och övriga intresserade inom verksamhetsområdena vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och elevhälsa, socialtjänst och andra berörda aktörer.

Sidan uppdateras löpande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats