Till startsidan

Parallella seminarier pass 1

Pass 1, kl 10.10 – 10.40

1A. Hammarö kommun - vår resa mot Sveriges friskaste kommun 2030

Vi delar med oss av hur vi kopplat vårt omställningsarbete till Agenda 2030 och fullmäktigemålet om att bli Sveriges friskaste kommun 2030. Då blev det lättare att kroka arm och få med hela kommunen på resan.

1B. Erfarenheter från virtuell hjärtsviktsmottagning, Region Värmland

Erfarenheter från ett ”proof of concept” som vi deltagit i tillsammans med externa aktörer. Vi berättar om patienternas upplevelser av virtuell hjärtsviktsmottagning och hur vi ser på en fortsättning av detta inom Region Värmland.

1C. ”För varje barn” Torsby kommun

Med syfte att tillsammans skapa en organisation som framgångsrikt ger barn och unga bästa möjliga skolgång och uppväxt genom snabba, tidiga och välkoordinerade insatser när det behövs och där det behövs.

I ett pilotprojekt skapar och testar vi gemensamma arbetssätt, funktioner och arbetsredskap. Vi kommer också försöka att få till en koppling mot verksamhetsmålen för att skapa en röd tråd.

Arbetets gång är att vi att utifrån elevens behov erbjuder det lokala elevhälsoteamet samordnat stöd till vårdnadshavare i samverkan med socialtjänsten (familjebehandlare). Tanken är att även regionen kommer att bjudas in (första linjen och BUP).

1D. Folktandvårdens mobila tandvård - när patienten inte kan ta sig till tandvårdskliniken

Hur och varför utför Folktandvården vissa tandvårdsbehandlingar på länets skolor och äldreboenden?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen