Till startsidan

Parallella seminarier pass 2

Pass 2, kl 10.50 – 11.20

2A. Medskaparprojektet - vi tar ett steg från traditionell ledningsfilosofi och närmar oss nära vård, Forshaga kommun

Vår modell bygger på att ta reda på vad som skapar värde för dem vi är till för. Medarbetarna är de som identifierar förbättringar genom att studera sin organisation inifrån och ut.

VOLAB är ett Verkstads-LAB där vi går från ord till handling och samverkar för att se helheter kring klienter/brukare och elever. VOLAB består av medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen, lärande och arbete samt barn- och utbildningsförvaltningen och är Forshagas tre största förvaltningar.

2B. Kognitionsteamet Karlstads kommun

Vi presenterar Kognitionsteamet och hur vi jobbar, visar en kortfilm om planeringsverktygen "Wellbee", som många av våra kunder använder. Vi visar en kort film om "Det digitalt vägledande hem" och berättar om den nya "Upplevelseverkstaden".

2C. Brottsförebyggande samverkan mellan socialtjänst och polis

Unga som riskerar att bli kriminella behöver stöd och hjälp för att bryta med ett kriminellt nätverk och/eller en kriminell livsstil. Samverkan mellan polis och socialtjänst möjliggör för socialtjänsten att i ett tidigt skede fånga upp, förebygga och förhindra ungdomar att hamna i ett socialt nedbrytande beteende. Vår samverkan leder också till att få en bättre bild av barnets situation och kan då lättare, i samråd med föräldrar, planera för rätt insatser och stöd i de fall där förebyggande åtgärder inte är tillräckliga.

2D. Patientforum inom psykiatrisk heldygnsvård

Under 2022 har Region Värmland tillsammans med NSPH Värmland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) startat upp patientforum inom Rättspsykiatrin och den Psykiatriska slutenvården. Seminariet ger en inblick i hur ett patientforum går till och varför brukarinflytande är ett vinnande koncept.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen