Till startsidan

Parallella semiarier pass 3

Pass 3, kl 11.30 – 12.00

3A. Få med hela kommunen i nära vård, Kils kommun

Vi kommer att berätta om hur vi i Kils kommun har arbetat med nära vård, samt hur processen ser ut i fortsättningen. Vi har bland annat påbörjat en handlingsplan med aktiviteter som är övergripande för hela kommunen

3B. Steg för hållbar hälsa – programmet som ger stöd att förändra ohälsosamma vanor

Vi presenterar vårt digitala program som stödjer värmlänningar som vill och behöver förändra ohälsosamma vanor. Programmets fokus är beteendeförändring och består av flera olika delar där deltagarna coachas både individuellt och i grupp.

3C. Nära vård av barn

Barn ska i möjligaste mån tillsammans med sin familj vårdas i hemmet, vilket varit ett långsiktigt arbete inom barn- och ungdomsmedicin, där man byggt upp en organisation både för nyfödda och äldre barn med särskilda sjukvårdsinsatser i hemmet. Hemsjukvård inom nyföddhetsvården med insatser såsom syrgas och sondning kan nu utföras av föräldrar med stöd av BUM. Barnkonsultsköterskor åker hem till barn med olika andningshjälpmedel i hemmet vilket leder till att inläggning inom slutenvården kan förhindras. BUM har också etablerat ett palliativt team där konsultsköteskan är navet, vilket har gjort att flera sjuka barn nu kunnat avsluta sina liv i hemmet med stor trygghet för alla inblandade.

3D. Nära vård i västra Värmland

Nära Vård Västra Värmland är en konkretisering av den gemensamma målbilden där hälso- och sjukvårdsdirektören tillsammans med de fyra kommundirektörerna kommit överens om att göra en gemensam satsning. Utmana regelverk, arbetssätt och att arbeta över de organisatoriska och traditionella gränserna är det tydliga uppdrag vi fått. Här vill vi beskriva hur långt vi kommit, vad vi lyckats med men också utmaningarna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen