Till startsidan

Ledning och styrning nära vård i Värmland

Samverkan mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland är en nödvändig framgångsfaktor i omställningarbetet. Arbetet leds av en samordningsgrupp med en politisk referensgrupp. Ett processtöd stöttar.

Politisk referensgrupp

Den politiska referensgruppen består av två representanter från varje kommun och presidiet i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland. Referensgruppen leds av

 • Monica Gundahl, 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommun.
 • Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland.

Referensgruppens uppdrag är att

 1. förankra och förstärka omställningsarbetet​ till nära vård,
 2. stödja processen som leder fram till en målbild​ samt att
 3. delge och sprida kunskap​ om omställningen.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen består av representanter från länets kommuner och regionen. Under 2021 var samordningsgruppens uppdrag att driva processen att ta fram en gemensam målbild för omställningen till nära vård i länet. Gruppen har 2022 fått fortsatt uppdrag att ta fram en gemensam färdplan för att konkretisera arbetet som ska genomföras runt om i länet.

Medlemmar i samordningsgruppen

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbete och färdplan , Nya perspektiv.
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland.
 • Susanna Höjdén, områdeschef område samverkan, Region Värmland.
 • Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare vårdvalsenheten, Region Värmland.
 • Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun.
 • Peter Nylander, hälso- och sjukvårdschef, Karlstads kommun.
 • Eva Nilsson, verksamhetschef, Arvika kommun.
 • Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef, Hagfors kommun.
 • Ulrika Nilsson, verksamhetschef, akutkliniken Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Marie Pettersson, verksamhetschef, Öppenvårdspsykiatri
 • Åsa Whalén, verksamhetschef, Vårdcentralsområde södra Karlstad

Processtöd

Processtödet är en grupp som stöttar både processen omställningen till nära vård samt samordningsgruppen i arbetet med målbild och färdplan.

Medlemmar i processstödet

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbetet, Nya Perspektiv.
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland.
 • Jenny Wennberg, utvecklingsledare, område samverkan, Region Värmland.
 • Josefine Weiteschat, utvecklingsledare Nya Perspektiv.
 • Carl Hast, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • André Szeles, Tjänstedesigner, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • Karin Svensson, kommunikatör, Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen