Till startsidan

Vad är viktigt för dig?

Frågan Vad är viktigt för dig? är central i omställningen till nära vård. Frågan gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa insatserna efter individuella förutsättningar och behov. När medarbetare i region och kommun i mötet med individer ställer frågan är det ett sätt att förstå hur de ser på sina behov. Då kan vi erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg.

Barn på rehabilitering.

Varför frågan är viktig

Frågan Vad är viktigt för dig? kan ställas på många olika sätt och i olika sammanhang. Den kan vara stor och lämna stort utrymme, men också riktas mot specifika områden. Frågan är viktig inte bara i relation till patienter och närstående utan också att ställa till kollegor eller medarbetare.

  • Vad är viktigast för dig, just nu?
  • Vad är viktigast att uppnå för dig, med det stöd du har?
  • När du har en bra dag – vad är det som gör den bra?
  • Vad är viktigast för dig, att vi känner till om dig?

Att ställa liknande frågor hjälper dig att skapa en relation med personen, vilket hjälper dig att se och förstå personen utifrån det sammanhang den befinner sig i livet. På så sätt kan du skapa bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med personen och hitta den bästa vägen framåt.