Vad är viktigt för dig

Frågan "Vad är viktigt för dig?" är central i omställningen till nära vård. Den gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa insatserna efter de individuella förutsättningarna och behoven.

Att medarbetare ställer frågan "Vad är viktigt för dig?" är ett sätt för att förstå hur du ser på dina behov. Det är viktigt för att erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg.

Material att använda för dialog och kommunikation om frågan "Vad är viktigt för dig?"

Här erbjuds material till hjälp för dig som chef eller ledare av en grupp att diskutera och reflektera över när vi ställer frågan ”Vad är viktigt för dig?”. Hur ställer vi frågan, i vilka sammanhang vi ställer den, vad som händer när vi ställer den och hur den kan hjälpa oss att arbeta mer personcentrerat. 

Syftet med materialet är att få ut frågan och stimulera till samtal längst ut i organisationerna. Vi vill att materialet ska inspirera och hjälpa chefer och ledare att ta upp frågan med sina medarbetare samt att medarbetare ställer frågan "Vad är viktigt för dig?" till de som de möter. 

Material för dialog

Filmerna visar olika perspektiv på frågan "Vad är viktigt för dig?". Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor för samtal i den grupp som tagit del av filmen som underlag för att få igång en dialog. Se alla eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet.

(Länkarna leder till videovisning på Vimeo)

 1. Brukarmedverkan: Presentation av de nio områden som framkommit i samsjuklighetsutredningen som viktiga ur brukarperspektiv – vad som är viktigt. Hur togs de fram och vilka är områdena.
 2. Gott exempel på verksamhet som arbetar utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig?”: Palliativa teamet i Kristinehamn berättar bla om samtalsstrukturen de sex S:n.
 3. Gott exempel på verksamhet som arbetar utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig”: Hagfors kommun berättar om ”köksbordskonferensen”. 
 4. Del av intervju med patientrepresentant
 5. Del av intervju med anhörigrepresentant
 6. Del intervju med patientrepresentant
 7. Nära vård ur en medarbetares perspektiv

Material för kommunikation

Som ett hjälpmedel i arbetet med att ställa frågan "Vad är viktigt för dig?" finns längst ner på sidan en poster som du kan skriva ut och sätta upp i exempelvis väntrum samt en folder att lägga i fikarummet.

Varför är det viktigt att fråga ”Vad är viktigt för dig?”  

Frågan kan ställas på många olika sätt och i olika sammanhang. Den kan vara stor och lämna utrymme för allt, men också riktas mot specifika områden. Frågan är viktig i många sammanhang, inte bara i relation till de vi möter, det är en lika viktig fråga att ställa till kollegor eller medarbetare.

 • Vad är viktigast för dig, just nu?
 • Vad är viktigast att uppnå för dig just nu, med det här stödet du har?
 • När du har en bra dag – vad är det viktiga som gör den bra?
 • Vad är viktigast för dig, att vi känner till om dig?  

Att ställa liknande frågor hjälper dig att skapa en relation med personen, vilket i sin tur hjälper dig att se och förstå personen utifrån det sammanhang den befinner sig i livet och vad som är viktigt. Så kan du skapa bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med personen och hitta den bästa vägen framåt. 

Frågan är viktig i många sammanhang – inte bara i relation till patienter och närstående. Det är en lika viktig fråga att ställa till kollegor eller medarbetare.

Dialog med invånare, patienter och brukare

Våra invånare är medskapare i omställningen till nära vård. För dig som vill skapa dialog med invånare har vi sammanställt en guide med presentationsmaterial, förslag till dialogfrågor och en enkät för att kunna skicka med synpunkter och reflektioner till målbildsarbetet som pågår.

Guide till att genomföra invånarmedverkan (Sway)

Film om hur guiden kan användas (Vimeo)