Till startsidan

Aktuella evenemang psykisk hälsa 2023

Samlade evenemang som handlar om psykisk hälsa i Värmland.

Här samlas aktuella evenmang kring områdena psykisk hälsa och suicidprevention runt om i Värmland. Fokusmånaden genomförs inom ramen för länsgemensamt utvecklingsarbete där kommunerna, Region Värmland och brukar- och anhörigföreningar deltar. 

Fokusmånad psykisk hälsa och suicidprevention 10 september–10 oktober 2023 Under månaden genomförs evenemang för flera olika målgrupper.