Till startsidan

Fokusvecka om psykisk hälsa v 41

Den 10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa. Under hela vecka 41 erbjuds flera seminarier, workshops och föreläsningar om psykisk hälsa.

Runt om i världen uppmärksammas den 10 oktober som världslagen för psykisk hälsa. Dagen syftar till att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. I Värmland arrangerar vi flera olika aktiviteter i anknytning till denna dag under en hel vecka - fokusvecka för psykisk hälsa. Fokusveckan arrangeras tillsammans de aktörer som på olika sätt samverkar med samordninggrupppen Regional koordinering psykisk hälsa.

Föhoppningen är att fokusveckan ska leda till större engagemang och intresse för det arbete som görs, kopplat till Plan för god psykisk hälsa i Värmland.

Målgrupp

Målgrupp för fokusveckan är personer som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa: chefer, medarbetare, politiker och andra nyckelpersoner inom Region Värmland, länets kommuner och idéburna organisationer. Vissa av veckans aktiviteter riktar sig också till allmänheten.

Arrangör

Arangör är samverkansgruppen för Regional koordinering psykisk hälsa, i samverkan med kommuner, Region Värmland, länets kommuner samt brukar- och anhörigföreningar.