Till startsidan

Program för fokusvecka om psykisk hälsa vecka 41

Den 10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa. I samband med den arrangerar Region Värmland och patient- och anhörigföreningar en fokusvecka om psykisk hälsa med seminarier, workshops och föreläsningar om psykisk hälsa. Programmet hittar du här.

Fokusveckan erbjuder både digitala och fysiska träffar. En del riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa medan andra är öppna för allmänheten. Några kräver anmälan och det gör du via länkarna nedan.

Föhoppningen är att fokusveckan ska leda till större engagemang och intresse för det arbete som görs.

Programpunkter som kräver anmälan, riktade till personer som arbetar med psykisk hälsa.

Aktiviteterna rktar sig främst till personer som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa inom Region Värmland, länets kommuner och idéburna organisationer.

Måndag 10 oktober

För tjänstepersoner i kommun och region, politiker och civilsamhälle.
Föreläsare: Mikael Malm, SKR

Anmäl dig till här (trippus)

Plats: Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors

Anmälan senast 4 oktober till helen.hemberg.eriksson@hjarnkoll-varmland.se

 • 13.00 Åsa Johansson, regionråd i Region Värmland inleder.
 • 13.15 Elizabeth Odalen Bjord, Det smög sig på mig! "Hur kunde den starka och kompetenta personen som klarade ”allt” bli helt orkeslös och sängliggande? Vägen till och från diagnosen utmattnings-syndrom med depression. Varningsklockor och tips på återhämtning."
 • 13.45 Pia Elofsson Varis, En ätstörning drabbar inte bara den som är sjuk, den påverkar hela omgivningen. "En berättelse om hur allt förändrades när min dotter drabbades av ätstörningar. Livet vändes uppochner och allt handlade plötsligt om att hitta rätt hjälp, hantera dotterns ångest och samtidigt försöka vara en bra mamma även till syskonen. Jag delar med mig av hur vardagen såg ut när allt kretsade kring monstret, om krossade tallrikar, bråk, tårar och skuld. Jag vill lyfta närståendeperspektivet, klumpen i magen när jag maktlös hörde mitt myndiga barn väsa ”hellre död än tjock”. Men också att hitta vägen ut och vikten av att ta hand om sig själv och ta stöd."
  14.15 Fikapaus och mingel bland utställare
 • 14.45 Johanna Monsén: Jag bär mina erfarenheter som en krona. "En berättelse om vad det var som ledde till att jag hamnade i ett missbruk och om kampen och det hårda arbete som krävdes för att ta mig ur mitt destruktiva beteende. Jag delar med mig av vad som varit hjälpsamt och vilka strategier och erfarenheter jag använt för att kunna komma vidare och släppa skammen. Jag spelar gitarr och sjunger under min föreläsning."
 • 15.15 Joanna Halvardsson: Jag är inte dum i huvudet jag har Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2. "Jag delar med mig av min uppväxt i lilla Hagfors och hur min syn på livet har förändrats genom att få mina diagnoser. Jag vill visa att en diagnos inte behöver vara ett hinder, utan också kan vara en styrka om man får rätt stöd och hjälp. För det är jag ett levande bevis på."

Programmet i pdf (pdf) Pdf, 149 kB.

Tisdag 11 oktober

09.00-12.00 - Samverkansdag barn och unga
För personal inom elevhälsa, socialtjänst, tandvård, första linjen och BUP.
Plats: Kristinehamn CC och Karlstad CCC

Mer information och anmälan

Onsdag 12 oktober

För tjänstepersoner i kommun och region, politiker och civilsamhället.

Olika verksamheter berättar om sina utvecklingsarbeten.

 • Lokalt arbete i Hagfors inom psykisk hälsa och suicidprevention.
 • Så jobbar HVB Riddarnästets med brukarinflytande.
 • Region Värmlands arbete med barnrättsfrågor.
 • Utvecklingsarbete inom psykiatrisk slutenvård.
 • Programmet Steg för hållbar hälsa.
 • Regionalt utvecklingsarbete kring stigma.

Anmäl dig till här (trippus)

Torsdag 13 oktober

09.00-12.00 - Samverkansdag barn och unga
För personal inom elevhälsa, socialtjänst, tandvård, första linjen och BUP.
Plats: Sunne Frykenstrand och på Arbets- och näringslivscentrum i Arvika.

Mer information och anmälan

Fredag 14 oktober

Lovisa Lundqvist från Nationell samordning psykosk hälsa (NSPH) berättar.

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har de senaste tio åren tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med hjälp av brukarinflytande. Erfarenheterna finns nu samlade i Handbok i brukarinflytande, där läsaren får konkreta råd i arbetet för ett ökat brukarinflytande.

Anmäll dig här (trippus)

 

 

Öppna aktiviteter, för allmänheten att delta i.

Begränsat antal platser, kom i god tid.

Måndag 10 oktober

Plats: Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors

Anmälan senast 4 oktober till helen.hemberg.eriksson@hjarnkoll-varmland.se

 • 13.00 Åsa Johansson, regionråd i Region Värmland inleder.
 • 13.15 Elizabeth Odalen Bjord, Det smög sig på mig! "Hur kunde den starka och kompetenta personen som klarade ”allt” bli helt orkeslös och sängliggande? Vägen till och från diagnosen utmattnings-syndrom med depression. Varningsklockor och tips på återhämtning."
 • 13.45 Pia Elofsson Varis, En ätstörning drabbar inte bara den som är sjuk, den påverkar hela omgivningen. "En berättelse om hur allt förändrades när min dotter drabbades av ätstörningar. Livet vändes uppochner och allt handlade plötsligt om att hitta rätt hjälp, hantera dotterns ångest och samtidigt försöka vara en bra mamma även till syskonen. Jag delar med mig av hur vardagen såg ut när allt kretsade kring monstret, om krossade tallrikar, bråk, tårar och skuld. Jag vill lyfta närståendeperspektivet, klumpen i magen när jag maktlös hörde mitt myndiga barn väsa ”hellre död än tjock”. Men också att hitta vägen ut och vikten av att ta hand om sig själv och ta stöd."
  14.15 Fikapaus och mingel bland utställare
 • 14.45 Johanna Monsén: Jag bär mina erfarenheter som en krona. "En berättelse om vad det var som ledde till att jag hamnade i ett missbruk och om kampen och det hårda arbete som krävdes för att ta mig ur mitt destruktiva beteende. Jag delar med mig av vad som varit hjälpsamt och vilka strategier och erfarenheter jag använt för att kunna komma vidare och släppa skammen. Jag spelar gitarr och sjunger under min föreläsning."
 • 15.15 Joanna Halvardsson: Jag är inte dum i huvudet jag har Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2. "Jag delar med mig av min uppväxt i lilla Hagfors och hur min syn på livet har förändrats genom att få mina diagnoser. Jag vill visa att en diagnos inte behöver vara ett hinder, utan också kan vara en styrka om man får rätt stöd och hjälp. För det är jag ett levande bevis på."

Programmet i pdf  (pdf) Pdf, 149 kB.

Tisdag 11 oktober

Plats: Samlingssalen vid sjukhusbiblioteket, Centralsjukhuset i Karlstad, CSK.

 • 17.30-18.00. Patient- och anhörigföreningar informerar om sin verksamhet
 • 18.00-19.00. Överläkare Tarmo Kariis föreläser om diagnos/behandling och aktuell forskning kring Schizofreni
 • 19.00-19.15. Paus
 • 19.10-20.30. (H)järnkollambassadör Åsa Höij föreläser utifrån egna erfarenheter om Schizofreni och återhämtning.

 

A3-affisch för utskrift om temakvällen (pdf) Pdf, 1 MB.

Torsdag 13 oktober

Plats: Sessionssalen, bibliotekshuset i Karlstad.
Föreläsare: Pia Varis.

"Ni får ta del av min egen berättelse om hur livet vändes uppochner när min dotter drabbades av ätstörning. Om kampen som nästan knäckte mig och den steniga vägen tillbaka. Jag lyfter närståendeperspektivet och vikten av att ta hand om sig själv. En ätstörning drabbar inte bara den som är sjuk den drabbar alla i sin närhet. Det blir också information om Frisk & fri riksföreningen mot ätstörningar som bland annat erbjuder stöd till drabbade och närstående. Myter kring ätstörningar. Med förhoppning om att du som lyssnar lämnar föreläsningen med mindre fördomar, mer kunskap och en ökad förståelse."

 

A3-affisch för utskrift om föreläsningen (pdf) Pdf, 1 MB.

Plats: Sundsgatan 1, Säffle, (ingång vårdcentralen).

Föreläsare: Helana Modig, Sheedo*

Helena Modig har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och självskadebeteende. Hon mår idag bra och vill berätta delar ur sin historia för att sprida hopp om att det går att komma vidare i livet och bli frisk. Föreläsningen innehåller även information om självskadebeteende och ätstörningar, vanligt förekommande myter och fördomar, delar rörande bemötande samt information om föreningen. Vi bjuder på fika.

Personal från Psykiatriska mottagningen finns på plats under kvällen

 

A3-affisch för utskrift om föreläsningen (pdf) Pdf, 1024 kB.


*Shedo är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseförening som arbetar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa grupper.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats