Till startsidan

Program konferens skadligt bruk eller beroende och samsjuklighet 25 oktober

Från delar till helhet – en beroendevård som hänger ihop genom samverkan.
Det finns möjlighet att delta både fysiskt på Karlstad CCC eller digitalt.

Moderator: Sofie Ernerudh, kommunikatör Region Värmland

Från klockan 08.00

Registrering och fika

Klockan 09.00

Konferensen öppnas av Madelene Johanzon och Pär Johansson.

Samsjuklighetsutredningen

Anders Printz, särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen, berättar om nuvarande status gällande delbetänkandet som kom november 2021. Utredningen fick i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Syftet med uppdraget var att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov.

Vad är på gång i Värmland gällande utveckling inom området?

Integrerade beroendemottagningar barn/unga och vuxna. Hur hänger delarna ihop från barn till vuxna? Hur ser ledningsstrukturen ut för skadligt bruk och beroende i Värmland.
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns Vårdförbund & Madelene Johanzon, områdeschef öppenvården Region Värmland.

Paus

Att jobba i integrerad verksamhet med målgruppen (RACT-teamet)

RACT-teamets verksamhet riktar sig till personer med samsjuklighetsproblematik (substansmissbruk/ beroendeproblematik och samtidig psykiatrisk problematik) som har kontakt med Karlstads kommuns socialtjänst, ASF, Vuxenavdelningen och den psykiatriska öppenvården (Region Värmland) i Karlstad.

Sprututbytesmottagningen

Sprututbytesprogrammets mål är förbättrad hälsa och livskvalitet för deltagaren samt prevention och kontroll av infektionssjukdomar hos personer som injicerar droger. Sprututbytesprogrammet innebär även motivationsarbete och länk till beroendevård och socialtjänst och ska fungera som en kontaktskapande arena.

Föreläsning av Ylva Larsson, Hjärnkollambassadör

Ylva Larsson är Hjärnkollambassadör sedan 2014 och berättar om sin resa i livet utifrån egen erfarenhet av skadligt bruk, beroende och samsjuklighet. Vi får höra om hennes upplevelser, tankar och känslor från bland annat sammanlagt tio år inom heldygnsvården. Idag är hon engagerad i området samsjuklighet och flertalet projekt inom det. Ylvas egna ord om varför hon föreläser om sina egna upplevelser är: “Jag vill inge hopp”.

Lunch 12.00-13.00

Föreläsning av David Kroon, Hjärnkollambassadör (Stigma/ bemötande).

David föreläser om sina egna erfarenheter av bland annat ADHD, missbruk, depression och suicid. Vi får höra om hur musiken blev hans vändpunkt. David är också del av ”Projekt stigma” som pågår i Värmland.

Paus

E-hälsa? Att hjälpa och behandla på distans?

Vad är på gång inom nätverket Digital intervention beroende Region Mellansverige. Maja Deckner, utvecklingsledare Region Värmland.

Hur får vi ihop alla delarna? Vilka utmaningar står vi inför och vad är våra styrkor i Värmland?

Panelsamtal med Madelene Johanzon, Pär Johansson och Anders Printz.

Avslutning ca 15.00

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats