Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Psykisk hälsa / Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) / Seminarier, föreläsningar, konferenser om psykisk hälsa

Samverkan i fokus på länskonferens om psykisk hälsa i Värmland

Den 17 februari ordnades en länskonferens på temat god psykisk hälsa i Värmland. Konferensen var en del i att sprida information om den nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa och suicidprevention för 2023. Årets tema var samverkan. Ta del av inspelningen nedan.

Konferens

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra intresserade inom psykisk hälsa och suicidprevention i kommunerna och regionen.

Konferensen är digital och webbsänds via teams den 17 februari kl. 9.00 - 12.00.

Delar av konferensinnehållet

Under webbsändningen beskrivs delar i den nationella överenskommelsen för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på Värmlands arbete:

  • resultat från undersökningen Liv och hälsa 2022,
  • länets gemensamma arbete och samverkan mellan god och nära vård, hälsa och omsorg,
  • länets färdplan,
  • länsgemensamma satsningar kring suicidprevention,
  • samverkan för personer med samsjuklighet, brukarmedverkan och ungdomsmottagningarna samt
  • exempel på utvecklingsarbeten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats