Till startsidan

Samverkan i fokus på länskonferens om psykisk hälsa i Värmland

Den 17 februari ordnas en länskonferens på temat god psykisk hälsa i Värmland. Konferensen är en del i att sprida information om den nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa och suicidprevention för 2023. Årets tema är samverkan.

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra intresserade inom psykisk hälsa och suicidprevention i kommunerna och regionen.

Konferensen är digital och webbsänds via teams den 17 februari kl. 9.00 - 12.00.

Länk till sändningen (Vimeo): https://vimeo.com/event/2823884/eceb2c016c

Delar av konferensinnehållet

Under webbsändningen beskrivs delar i den nationella överenskommelsen för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på Värmlands arbete:

  • resultat från undersökningen Liv och hälsa 2022,
  • länets gemensamma arbete och samverkan mellan god och nära vård, hälsa och omsorg,
  • länets färdplan,
  • länsgemensamma satsningar kring suicidprevention,
  • samverkan för personer med samsjuklighet, brukarmedverkan och ungdomsmottagningarna samt
  • exempel på utvecklingsarbeten.

Konferensen spelas in och det går att ta del av den i efterhand.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats