Till startsidan

Tillnyktringsenheten, TNE

Tillnyktringsenheten (TNE) finns för personer som är i behov av tillnyktring under medicinsk övervakning.

Den som tas om hand på enheten är berusad eller påverkad och har behov av tillsyn i samband med tillnyktring. Personer som tas emot är 18 år eller äldre och visas på enheten i högst 24 timmar. Det är frivilligt att vistas här.

Det finns fyra vårdplatser och finns i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vårdplatserna bemannas av omvårdnadspersonal, det vill säga skötare och eller undersköterskor. Sjuksköterska och läkare finns för konsultation och bedömning.

Under vistelse och vidare stöd

Personalen på TNE arbetar för att motivera personer som vistas på TNE att själva söka stöd och hjälp för vidare vårdinsatser. Om personen själv önskar och ger sitt samtycke, kan personalen på TNE vara ett stöd och behjälplig med kontakten till socialtjänsten eller vårdcentralen.

Syftet med kontakten är att informera om patientens vistelse på TNE, aktuellt hälsotillstånd och vad som ligger till grund för att kontakten har initierats. Om personalen inte kommer i kontakt med socialtjänsten eller vårdcentralen under tiden personen vistas på TNE, får personen själv ta kontakt. 

Kontakta oss innan – viktigt för ett bra emottagande

När en person kommer till enheten är det en sjuksköterska som gör bedömningen om personen ska tas om hand på tillnyktringsenheten. För att det ska fungera behöver TNE kontaktas innan en en person kommer till hit.

Ring telefon 010-831 98 54.

Till oss kan en person komma med

 • ambulans,
 • polis,
 • från somatisk akutmottagning
 • eller från kommunens socialtjänst.
 • Personern kan också själv eller med hjälp av anhöriga söka psykiatriska akutmottagningen och bli hänvisade till TNE efter bedömning.

Vem kan vistas på TNE?

Personer som kan vistas hos oss:

 • Personer som omhändertagits av polisen enligt LOB och som inte är aggressiva och våldsamma. När personen inkommer överlämnas ansvaret till hälso- och sjukvården.
 • Personer med missbruks- eller beroendeproblematik som är i behov av vård eller stöd och som i kontakt med myndigheter vill ha hjälp med vård eller behandling.
 • Påverkade personer som kommer till akutsjukvården och som är i behov av övervakad tillnyktring. 

Efter vistelsen på TNE

Personen kan när som helst välja att lämna eftersom vistelsen är frivillig. Om en personen som lämnar men som inte kan ta vara på sig själv, kontaktar personalen på TNE:

 • Socialtjänsten för ställningstagande till akut omhändertagande enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
 • Polisen för ställningstagande till Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). 
 • Psykiatriska akutmottagningen vid själmordbenägenhet eller psykotiska symtom.
 • Somatiska akutmottagningen utifrån medicinsk bedömning.

Personer som inte är aktuella för vistelse på TNE

 • Utagerande eller våldsamma personer.
 • Personer som kräver annan medicinsk vård ska istället vårdas på somatisk akutmottagning eller annan vårdinrättning.
 • Personer som behöver boende eller övernattning


Måndagen den 12 oktober 2020 invigdes tillnyktringsenheten och verksamheten kunde starta.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats