Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa


Psykisk ohälsa och sjukdom är den största orsaken till sjukskrivning. Region Värmland (dåvarande Landstinget i Värmland) och Försäkringskassan har tillsammans drivit ett projekt för att hitta lösningar som kan förkorta sjukskrivningstider på grund av psykisk ohälsa.

Flera aktörer har olika uppdrag, ansvar och roller i att stötta sjukskrivna personer att återgå i arbete. Det är dock inte ett tydligt ”system” och upplevelser av att hamna mellan stolar finns hos de drabbade.

Projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa har fokuserat på personer i arbetsför ålder (16-64). I projektet har konstaterats att kvinnor som är 30-39 år, har barn i åldern 3-12 år och jobbar inom välfärdstjänster är en utsatt grupp.

Personer som har eller har haft psykiska besvär har blivit intervjuade i projektet. Även medarbetare hos de olika aktörerna har intervjuats.

Projektet har arbetat för att öka förståelsen för och sprida kunskap om psykisk ohälsa. Arbetet har också handlat om att skapa arbetssätt där olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt utifrån personers behov av individuella lösningar.

I samarbete mellan arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska de nyvunna insikterna förebygga sjukfrånvaro eller förkorta rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Redan under 2016 testas olika lösningar i vissa verksamheter. På sikt ska nya arbetssätt bidra till att minska lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.

Projektet pågick under 2015. Slutrapporten finns nu tillgänglig för alla intresserade.

Projektet ledde vidare till projektet KUPO. Läs mer om KUPONyhetslista

Fler nyheter