Plan för god psykisk hälsa i Värmland

Sedan 2016 finns en analys- och handlingsplan för Värmlands arbete mot psykisk ohälsa och för psykisk hälsa. Den har under 2020 reviderats i samverkan med flera representanter inom Region Värmland, länets kommuner och brukar- och anhörigföreningar, med utgångspunkt i de behov som finns i Värmland.

Arbetet för god psykisk hälsa i Värmland sker på flera områden. Närliggande utvecklingsområden i länet där samverkan och koordinering behöver ske är kunskapsstyrning och satsningen på god och nära vård. Delaktigheten inom vård och omsorg behöver öka samtidigt som främjande, förebyggande och behandling behöver ges enligt bästa tillgängliga kunskap och evidens.

Här finns plan för god psykisk hälsa i Värmland