Tillbaka till Regional koordinering psykisk hälsa i Värmland, RKPH