Organisation för Regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa har två regionala koordinatorer, styrgrupp, samordningsgrupp och processtöd samt flera samverkansparter för arbete kopplat till plan och stimulansmedel.

Styrgrupp

Beredningsgruppen för Nya Perspektiv

Samordningsgruppen RKPH

Samordningsgruppen är en del av Nya perspektiv.

  • Representanter för Region Värmland: Annica Dahlgren, Monica Gustavsson, Sara Skogsberg
  • Representanter för länets kommuner: Marika Olsson, Mona Rahm, Jessica Montgomery, Pär Johansson.
  • Kontaktpersoner för länsgemensamma stimulansmedel: Carina Määkinen, UM, Karen O´quin, suicidprevention, Anna Sundkvist Kräutner och Lina Larhult, NSPH.
  • Processtöd: Carl Hast och Andre Szeles
  • Regionala koordinatorer Anna-Carin Johansson (Region Värmland) och Sophia Alm (kommunerna)

Regionala koordinatorer

Anna-Carin Johansson, Region Värmland och Sophia Alm, kommunerna 

Projektägare

Region Värmland