Samverkan inom Regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa bygger på samverkan mellan flera olika organisationer. Samverkan är viktigt för ett bra och hållbart arbete med psykisk hälsa i Värmland.

Några av de organisationer som ingår i samverkan runt Regional koordinering psykisk hälsa är: 

Finsam Värmland

NSPH Värmland

Värmlands läns vårdförbund

Personligt ombud Värmland

Nära vård i Värmland

Länets 16 kommuner

Region Värmland