Samverkan inom Regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa bygger på samverkan mellan flera olika organisationer. Samverkan är viktigt för ett bra och hållbart arbete med psykisk hälsa i Värmland.

Några av de organisationer som ingår i samverkan runt Regional koordinering psykisk hälsa är: 

Lagstadgade överenskommelser mellan länets kommuner och region 

Samverkansöverenskommelser tas fram som stöd för att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vid ansvarsfördelning och ansvarstagande för de som behöver samplanerade insatser. Huvudmännen är enligt lag skyldig att upprätta överenskommelser för personer med psykisk funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Till överenskommelserna (regionvarmland.se/nyaperspektiv).

Revisionsrapporter

Här hittar du granskningar och revisioner gällande psykisk hälsa och ohälsa.