Region Värmland logga

Valfrihet i vården i Värmland

Valfriheten i vården innebär att patienter har rätt att i hela landet söka all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga och privata vårdgivare som har avtal med någon region. Valfriheten gäller inte slutenvård, det vill säga vård som innebär att patienten behöver skrivas in på ett sjukhus.

Kontakt

Kontakta Region Värmlands Vårdgarantikansli för hjälp med att söka vård för enskild patient eller grupper av patienter.

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00 och 13.00–15.00. 

Telefon: 010-831 42 00

E-post: vardgarantikansli@regionvarmland.se

För de som är folkbörda i Värmland kan valfrihet inom slutenvården gälla förutsatt att sjukhuset har uppdraget att bedriva den vård som patienten behöver och att det finns plats utifrån bedömning av hens medicinska behov.

Patientens möjlighet

Valfrihet i vården innebär att patienten ska:

 • Få ta del av en annan regions vårdutbud inom öppen vård.
 • Få vård i annan region utifrån samma medicinska behov som bosatta i den region som hen söker vård i.
 • Ha möjlighet till fast vårdkontakt.
 • Ha möjlighet att lista sig inom primärvården.

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att patienten själv ansvarar för att:

 • Kontakta aktuell vårdgivare.
 • Ta reda på om vårdgivaren har avtal för och kan ge den vård som hen efterfrågar.
 • Försäkra sig om att vårdgivaren kan ta emot hen.
 • Ta reda på om hemregionen eller vårdregionen har remisskrav.
  Om aktuella remisskrav (1177.se)
 • Se till att remiss och eventuella journalhandlingar skickas till aktuell vårdgivare.
 • Ta reda på om betalningsförbindelse krävs. Betalningsförbindelsen ska vara utfärdad innan vårddatum.
 • Meddela den vårdgivare hen tillhör i sin hemregion att vården ges av annan vårdgivare, om hen är uppsatt på regionens väntelista.

Övrig information

 • Patienten betalar de patient- och egenavgifter som gäller i den region hen söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Patienten har inte rätt att få ersättning för sjukresor om hen själv har valt att söka vård utanför Region Värmland genom en valfrihetsremiss eller utan remiss.

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om patienten vill söka vård utomlands finns på Försäkringskassans webbplats.

Söka vård utomlands (forsakringskassan.se)

Sidan uppdaterad