Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / När började den nya lagen gälla?

När började den nya lagen gälla?

När började den nya lagen gälla?

Lagändringen trädde i kraft 1 april 2009 och innebär att privata läkare och sjukgymnaster som verkar under den så kallade nationella taxan ges möjlighet att överlåta sin rätt till ersättningen till en efterträdare. Lagändringen gäller de två lagar som reglerar verksamheten för privata läkare och sjukgymnaster som arbetar med stöd av den nationella taxan: Lagen om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik LOS (1993:1652).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?