Region Värmland logga

Har jag rätt att återkalla min anmälan om ersättningsetablering?

Har jag rätt att återkalla min anmälan om ersättningsetablering?

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts återkalla sin anmälan. Regionen får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendet.

Sidan uppdaterad

Till toppen