Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Hur länge kommer systemet med ersättning enligt den nationella taxan att behållas?

Hur länge kommer systemet med ersättning enligt den nationella taxan att behållas?

Hur länge kommer systemet med ersättning enligt den nationella taxan att behållas?

Det är i dag oklart hur ett framtida system med ersättning till privata vårdgivare inom öppenvården utanför primärvården kommer att se ut. Den statliga utredningen Patientens rätt i vården utreder detta och ska lämna sitt förslag senast den 1 oktober 2009. Enligt regeringens direktiv till utredningen är utgångspunkten att systemet med samverkansavtal för läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt den nationella taxan ska upphöra.

Läs mer om regeringens direktiv till utredningen här.

Regionen har ingen ytterligare information kring det framtida systemet och vid vilken tidpunkt detta kommer att införas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?