Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Kan jag överklaga regionens beslut att avbryta ett pågående förfarande om ersättningsetablering (det vill säga ett beslut om avskrivning av ärendet)?

Kan jag överklaga regionens beslut att avbryta ett pågående förfarande om ersättningsetablering (det vill säga ett beslut om avskrivning av ärendet)?

Kan jag överklaga regionens beslut att avbryta ett pågående förfarande om ersättningsetablering (det vill säga ett beslut om avskrivning av ärendet)?

Ja, beslutet kan överklagas enligt lagen om offentlig upphandling inom 10 dagar från det att regionen lämnat underrättelse till sökanden om beslutet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?