Till startsidan

Vårdval

Region Värmland har två vårdval beslutade, vårdval vårdcentral och vårdval fysioterapi.

Vårdval ska bidra till att öka mångfalden i vården och valfriheten för patienterna i Värmlands län.

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdval i Region Värmland

Alla utförare inom vårdval ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Region Värmland (dåvarande landstingsstyrelsen) har fastställt (2014-03-25) ett dokument som visar inriktningen för denna likabehandling, LK/140453.
Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalsystem i Region Värmland (pdf) Pdf, 145 kB.

Särskiljning av vårdvalsverksamhet

Vårdgivare som är godkända för ett vårdvalssystem i Region Värmland uppfyller gällande förfrågningsunderlag. Dessa verksamheter får på intet sätt blandas ihop med vårdgivare som är verksamma enligt andra avtal. De som är anslutna till vårdval uppfyller kvalitetskrav. 

Vårdval vårdcentral

Invånarna i Värmland kan välja att tillhöra en av de vårdcentraler som är godkända för Vårdval vårdcentral. Väljer man inte vårdcentral blir man placerad på den vårdcentral som ligger närmast den adress där man är folkbokförd. 

I vårdvalet finns både regiondrivna och privata vårdgivare.

Vårdval Fysioterapi

Mer om vårdvalssystemet Fysioterapi (sjukgymnastik). 

Kontaktuppgifter till Vårdvalsenheten

Adress

Region Värmland
Vårdvalsenheten
Regionens hus
651 82 Karlstad

Besöksadress:
Rosenborgsgatan 50

Informationstelefon: 010-831 52 10

vardval.varmland@regionvarmland.se