Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Vårdval / Frågor och svar om vårdval och patientlagen

Frågor och svar

Frågor om fritt vårdval, vårdgaranti och patientlagen besvaras av bland andra vårdinformatören. Vårdinformatören arbetar med patientinformation och regelverk som berör invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården. Vägledning i vårdsystemet är en viktig del i arbetet. Vårdinformatören stöttar också verksamheterna i dessa frågor.

Fritt vårdval – vårdgaranti - patientlagen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vårdinformatörerna hanterar.

Vårdgaranti

Jag vill ha vård inom vårdgarantin.

Enligt Region Värmlands regelverk ska berörd verksamhet ordna tid åt patienten inom vårdgarantin, antingen i egen verksamhet eller erbjuda patienten vård hos annan vårdgivare. Vårdinformatören kan informera patienten.

Val av vårdcentral

Hur många gånger får jag byta vårdcentral?

Ingen begränsning i nuläget.

Jag bor i Örebro län men vill lista mig på vårdcentral i Värmland.

Det går bra, enligt patientlagen.

Jag har flyttat till Värmland men vill fortsätta vara listad på min vårdcentral i Örebro.

Det går bra, enligt patientlagen.

Jag vill välja vårdcentral.

Du kan välja vilken vårdcentral du vill i den region där du bor. Du kan också välja en vårdcentral i annan region. Enklast gör du ditt val i e-tjänsterna på 1177.

Jag vill välja läkare. Jag kommer inte överens med min läkare på vårdcentralen, kan jag byta?

Kontakta berörd enhetschef, i vårdvalet ingår inte val av läkare.

Fritt vårdval

Kan jag söka vård utanför Region Värmland?

- Ja, enligt patientlagen kan du söka till vårdcentraler och öppen specialistvård i hela landet. Regionerna kan dock i vissa fall besluta om remisskrav.

Kan jag välja vilket sjukhus jag vill när jag ska vara inlagd?

Så kallad slutenvård ska godkännas av motsvarande verksamhet i din hemregion. Du kan alltså inte använda dig fullt ut av fritt vårdval när du ska vara inlagd. Det är tillåtet att ställa frågan. Regionerna har dock regionala avtal för till exempel högspecialiserad vård. Det innebär att regionen i första hand remitterar till de sjukhus som omfattas av avtalet. Detta avgörs av verksamhetschef på berörd klinik.

Jag får dålig/ingen vård på sjukhuset, kan jag få komma till annat sjukhus?

Du kan välja öppenvård i hela landet inom offentligt finansierad vård,  men ska sjukresa ersättas måste verksamheten remittera på medicinska skäl eller för ny medicinsk bedömning. 

Jag ska flytta till Värmland från Stockholm. Kan jag behålla min privatläkare i Stockholm?

Ja, om denna läkare ingår i Vårdval Stockholm eller bedriver verksamhet enligt nationella taxan. Du bör komma överens med läkaren om att du kan vara kvar som patient. Du får dock ingen ersättning för sjukresa från Region Värmland. 

Barn vill ha vård i annan region

Rättspraxis
Kurator, skolsköterska
Patientlagen

Psykiatripatient vill ha vård i annan region.

Denna patient kan som alla andra söka öppenvård i hela landet. Vid slutenvård krävs godkännande från hemregionen.

Jag har sökt vård i annan region men vårdgivaren vill ha en betalningsförbindelse.

Om det finns remisskrav – sök vård i hemregionen för att be om remiss/betalningsförbindelse
Finns inget remisskrav ska inte betalningsförbindelse behövas, men i nödfall kan regionen utfärda en så kallad administrativ remiss (betalningsförbindelse).

Jag vill välja en vårdgivare som går på nationella taxan.
LOL
LOF

Vård utomlands

Jag vill söka planerad vård utomlands.

Hänvisa till Försäkringskassans utlandsavdelning i Visby via 0771-524 524.

Jag vill söka rehabilitering utomlands

Hänvisa till handläggare inom regionen, försäkringsmedicinska teamet, rehabilitering specialistvård.

Patienter från andra regioner
Utomlänare vill ha vård Värmland – fråga från verksamhet.

När det är på medicinska skäl, avgörs frågan av verksamheten. Detta är vanligt på sommaren, till exempel gästdialys, AK-prover, hjälpmedel med mera.

Utomlänare vill ha vård Värmland – fråga från invånare.

Jag bor i Sollefteå men vill föda barn i Värmland så jag kan bo hos mina föräldrar.

Det bör gå bra. Ta kontakt med förlossningen på CSK och meddela dina planer så att de vet om dig och så du får rätt information därifrån. (Undantag pga Corona?)

Annan region som vill skicka patienter på ett avtal med privat vårdgivare som vår region har?

Besvaras av upphandling & avtal, någon av våra jurister eller av LarsGöran Boström.

Student vill ha öppenvård i Värmland.

Student vill ha slutenvård i Värmland.

Patienter från andra länder

Utländsk patient till exempel turist vill ha vård Värmland – fråga från verksamhet.

Vid akut sjukdom och förlossningsvård tas patienten alltid emot. När det gäller planerad vård får berörd verksamhet ta ställning till om de kan ta emot patienten. Betalning regleras i nedanstående regelverk.

Jag bor i Norge men har bostad i Sverige, vill föda barn i Sverige och vistas hela föräldraledigheten i mitt svenska boende.

Svensk som vårdas utomlands och vill få hemtransport (betald)

Utländsk patient till exempel turist vill ha vård Värmland – fråga från invånare/anhörig.

Akut vård – medicinsk bedömning, patienten får visa upp blått EU-kort eller reseförsäkring, annars betala hela vårdkostnaden.
Planerad vård – verksamheten får svara på om de alls kan ta emot och vad det eventuellt skulle kosta patienten om inte hemlandet eller försäkringen betalar.

Anhörig boende i ett land utanför EU/EES vill komma till Sverige och få specialistvård. 

Arbetskraftsinvandrare med familj vill ha vård

Var är familjen folkbokförd? Om de inte är skrivna i Sverige, se SKRs dokument nedan. 
Vård av personer från andra länder (skr.se)

  • Flykting vill ha vård
  • EU-migrant vill ha vård
  • Papperslös vill ha vård

Handläggs av asyl- och flyktinghälsan i Region Värmland. 

Utredningar

Mitt barn står i kö till neuropsykiatrisk utredning. Kan vi söka utredningen utanför Region Värmland?

Ja, ni kan vända er till offentligt finansierad vårdgivare i landet. Det innebär annan region eller privat utförare som har avtal med någon region om NP-utredning. Avtalet ska vara öppet för andra regioner att utnyttja.

Logopedenheten har långa väntetider, kan vi söka utredning utanför Värmland?

Ja, det är öppenvård. OK, men sjukresa ersätts ej. Tillgängligheten på logopeder är ojämnt fördelad i landet, flest finns i Stockholmsområdet. Närmast är ÖNH på Capio Läkargruppen i Örebro. Inget formellt remisskrav, men mottagande logopedmottagning vill ha remiss/information från till exempel skolhälsovården.

Journal – spärr och försegling

Jag vill spärra min patientjournal.
Jag vill ta bort spärrar som jag tidigare har begärt.

Jag har förseglat journalen via nätet, men nu vill jag låsa upp förseglingen.

Invånaren ska vända sig till verksamhetschefen för den verksamhet där hen har sin huvudsakliga vårdkontakt. Enligt rutin ska invånaren ensam komma på personligt besök och legitimera sig vid ansökan om upplåsning. 

Synpunkter och klagomål

Jag är missnöjd! Anser att jag är felbehandlad.

Hänvisa till patientnämnden eller berörd verksamhet.

Jag vill göra en anmälan! Gäller vård och behandling och bemötande.

Patientnämnden eller berörd verksamhet.

Remiss och vårdbegäran

Jag vill ha en remiss.

Du som patient kan inte "beställa" en remiss utan den ska grundas på medicinsk bedömning. Vänd dig till den vårdcentral där du är listad.

Jag vill skriva en egen vårdbegäran.

Du hittar information på 1177.se, sök "egen vårdbegäran". Säkrast och snabbast är att göra egen vårdbegäran i e-tjänsterna, efter inloggning med e-legitimation. Sök upp och lägg till den mottagning du vill söka till. Där finns också blanketter som du kan skriva ut och fylla i förhand. Vill du göra egen vårdbegäran till vårdgivare utanför Region Värmland, se respektive vårdgivares hemsida. De som accepterar egen vårdbegäran brukar ha blankett för nedladdning.

Vem kan remittera utanför länet?
Läkare. Även läkare på vårdcentral har rätt att remittera utanför länet. (?)
AKO-överenskommelser
Vida

Behöver jag en betalningsförbindelse?

Vid öppenvård behövs i regel ingen betalningsförbindelse. När det gäller slutenvård ska berörd specialistklinik godkänna det och skriva remiss/betalningsförbindelse.

Andra vanliga frågor

Patient som behöver skrivhjälp.

Frågor kommer både från svenskar med läs- och skrivsvårigheter och från nyanlända eller deras anhöriga, men det finns ingen samhällsinstans som erbjuder denna service utan vi får hänvisa till privata kontakter.

Jag står i kö till vård – hur lång är kön?

Hänvisa till verksamheten som har tillgång till de patientadministrativa systemen. 

Hur långt har jag kvar av högkostnadsskyddet till frikort?

Öppenvårdsavgifter – kontakta ekonomiservice 010-831 40 10.
Hjälpmedel – kontakta ekonomiservice 010-831 40 10.
Läkemedel – kontakta valfritt apotek.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats