Till startsidan

IT-stöd för Vårdval vårdcentral

Förfrågningsunderlaget ställer ett antal krav på IT-system och kringliggande tjänster.

IT-stöd för Vårdval vårdcentral

Här beskrivs anslutningsprocessen för de olika aktiviteter som ska göras för att vårdgivare ska kunna anslutas till de system som Vårdval vårdcentral kräver. Processen är uppdelad i fyra olika steg:

  • Ansökan
  • Förberedelser
  • Utbildning
  • Konfiguration och uppstart