Till startsidan
Start / Service och IT / Helikopterflygplats_old

Helikopterflygplats_old

Helikoptertransporter är en viktig del av akutsjukvården.

Helikoptern kan snabbt få fram kvalificerade medicinska resurser i form av personal och medicinteknisk utrustutsning till olyckplatser och transportera patienter som behöver högspecialiserad vård. 

Region Värmlands helikopterflygplatser

  • Region Värmland har två helikopterflygplatser, en på Centralsjukhuset i Karlstad och en på Sjukhuset i Torsby.
  • Helikopterflygplatserna får endast användas av ambulans- och räddningshelikoptrar.
  • Flygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar.
  • Svensk luftambulans helikoptrar är baserade på Karlstads flygplats.
  • Den medicinska personalen i helikoptern arbetar för Svensk luftambulans.
  • Helikopterflygplatserna tillhör respektive sjukhus och förvaltas av Region Värmland.

Säkerhet vid helikopterflygplatser

Regelverken som styr flygplatser är strikta vad gäller säkerheten. Eftersom helikoptrar medför buller så måste hänsyn även tas till ljudmiljön som skapas. En helikopterflygplats ska ha två in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till flygsäkerhet och miljö. Beroende på exempelvis vädret kan piloter ibland behöva frångå normala in- och utflygningsrutiner.

Region Värmland har en fortlöpande dialog om helikopterflygplatserna med kommunernas miljöförvaltningar.

Anmälan om flyghinder och annan störande verksamhet på helikopterflygplats

Ett flyghinder kan vara alltifrån en byggkran till en drönare. Anmälan om ett hinder till flygplatsen görs till verksamhetsansvarig Carl-Henrik Andersen som kan ge tillstånd till ett tillfälligt flyghinder. Anmälan ska ske 8 dagar före den tänkta händelsen.

För drönare gäller att de inte får framföras inom 1000 meter från flygplatsen utan tillstånd från flygplatsen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats