Vad säger medarbetarna?

45 procent av medarbetarna skulle vilja arbeta 2 dagar eller mer hemifrån per vecka.

Källa: Medarbetarenkät Filipstads kommun 2021.