Vad säger medarbetarna?

69 procent tycker att den psykosociala arbetsmiljön varit bra eller mycket bra medan 11 procent inte tycker det.

Källa: Medarbetarenkät Filipstads kommun 2021.